Czy praca spedytora jest ciężka?

Home / Blog / Czy praca spedytora jest ciężka?

Spedycja jest zawodem ściśle związanym z logistyką i transportem usług oraz towarów. Od procesów transportowych oczekuje się tego, że będą przeprowadzane sprawnie, szybko oraz możliwie najmniejszymi kosztami. W kompetencjach spedytora mieści się m.in. wyobraźnia przestrzenna, umiejętność planowania tras oraz znajomość prawa celnego. 

 

Kompetencje społeczne związane z pracą spedytora

 

Z pewnością jest to zawód dla osób elastycznych, zaradnych, lubiących kontakt z ludźmi i łatwo go nawiązujących. Ze względu na to, że spedytor zajmuje się szeroko rozumianą koordynacją procesów transportowych, musi charakteryzować się wysokimi kompetencjami organizacyjnymi. W zakresie jego obowiązków znajdują się również czynności związane z obrotem różnego rodzaju dokumentów, więc musi być to osoba gotowa wykonywać pracę biurową. Zdolności komunikacyjne uzupełnione znajomością języka obcego są zdecydowanym atutem, ponieważ transport towarów często odbywa się pomiędzy różnymi krajami. 

 

Wyrzeczenia związane z pracą spedytora

 

Praca spedytora wymaga poświęcenia, ponieważ wiąże się z koniecznością ciągłej dostępności. Procesy transportowe odbywają się poza jego stacjonarnymi godzinami pracy, w związku z tym musi on reagować na problemy, na które natrafiają kierowcy lub inne osoby odpowiedzialne za transport.

 

Chęć rozwijania kompetencji

 

Usługi spedycyjne, jak wiele innych obszarów działalności gospodarczej, wiążą się z ciągłym rozwijaniem umiejętności zawodowych. W tym wypadku związanych ze zmianami procedur prawa celnego i związanego z transportem. Osoby zajmujące się spedycją muszą także chętnie uczyć się nowych rzeczy, np. języków obcych, które pomagają w wykonywaniu obowiązków. Nie bez powodu pierwszym wykształceniem osób pełniących te funkcje jest filologia. 

 

W dzisiejszych czasach przydaje się także elastyczność i chęć poznawania nowych technologii, które wspierają zarówno monitorowanie środków transportu, planowanie tras czy nadzór nad procesami panującymi w firmie. Tak jak w wielu innych zawodach chęć uczenia się i podejmowania trudnych wyzwań jest jednym z warunków osiągnięcia spełnienia i zadowolenia z wykonywanej pracy.