Czym jest pilotaż transportu ponadgabarytowego?

Home / Blog / Czym jest pilotaż transportu ponadgabarytowego?

Pilotaż transportu ponadgabarytowego to ogół czynności, dzięki którym możliwe jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno pojazdowi pilotowanemu, jak i innym uczestnikom ruchu drogowego. Kiedy jest to niezbędne oraz co dokładnie wchodzi w zakres takich czynności?

Kiedy konieczny jest pilotaż transportu ponadgabarytowego?

Przepisy dokładnie opisują, kiedy konieczny jest pilotaż. Ma to miejsce wówczas, gdy pojazd służący do przewozu przekroczy jeden z następnych parametrów:

  • ma długość przekraczającą 23 metry,
  • ma wysokość powyżej 4,5 metra,
  • ma szerokość powyżej 3,2 metrów,
  • całkowita masa pojazdu to powyżej 60 ton.

Istnieją także sytuacje, gdy konieczne są nawet dwa pojazdy pilotujące i taki transport specjalistyczny jest jeszcze bardziej wymagający pod względem logistyki.

Jakie są zadania pilota transportu ponadgabarytowego?

Za przedsięwzięcie odpowiedzialny jest pilot posiadający uprawnienia do nadzorowania takich zleceń. Jego rolą jest przede wszystkim odpowiednia organizacja przejazdu, kierowanie ruchem drogowym (jeśli jest to niezbędne), a także sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pojazdem, także w czasie postoju. Pilot ma też za zadanie na bieżąco monitorować ewentualne źródła zagrożenia oraz przewidywać utrudnienia związane z przewozem. Jeśli zagrożenia będą znaczące, konieczne może okazać się również wezwanie na miejsce jednostki Policji.

Jakie kryteria musi spełniać pojazd pilotujący?

Konieczne jest też to, aby sam pojazd pilotujący spełniał kilka kryteriów. Jednym z nich jest oznakowanie za pomocą specjalnej tablicy umieszczonej przy dachu kabiny. Konieczne są też światła błyskowe ulokowane tak, aby były widoczne z każdej strony. Kolejną niezbędną kwestią jest ciągła komunikacja z kierowcą pojazdu transportującego ładunek ponadgabarytowy. Wszystko po to, aby maksymalnie usprawnić przejazd i w razie wystąpienia potencjalnych zagrożeń móc szybciej zareagować.

Jak widać pilotaż transportu ponadgabarytowego odgrywa absolutnie kluczową rolę jeśli chodzi o bezpieczeństwo i organizację takiego przejazdu.