Jak wygląda transport towarów na platformach?

Jak wygląda transport towarów na platformach?

Blog
Usługi transportowe rozwijają się wraz ze zmieniającymi się potrzebami klientów, oferują coraz to nowsze sposoby pakowania, przewozu i zabezpieczania transportowanych ładunków. Platformy znajdują zastosowanie jako palety, na których umieszczany jest towar i urządzenia do transportu wewnątrzzakładowego, ułatwiające przewożenie ponadgabarytowych pakunków. (więcej…)
Czytaj więcej
Na czym polega transport drogowy kontenerów?

Na czym polega transport drogowy kontenerów?

Blog
Transport drogowy dotyczy nie tylko indywidualnych pasażerów, lecz także różnego rodzaju ładunków. Te ostatnie mogą być przewożone na wiele sposobów. Jedną z metod transportu towaru jest transport drogowy kontenerów. Jest on bardzo powszechny ze względu zarówno na swoją efektywność, jak i na bezpieczeństwo. Da się za jego pomocą przewozić zarówno ładunki częściowe, jak i całopojazdowe. (więcej…)
Czytaj więcej
Jak bezpiecznie transportować paliwa?

Jak bezpiecznie transportować paliwa?

Blog
Paliwa są produktem, którego transport wymaga odpowiedniego przygotowania. Paliwa są materiałem płynnym, zaliczanym do ładunków niespożywczych. Transport paliw musi być przeprowadzany w odpowiednich warunkach, w innym wypadku może być niebezpieczny. Z tego też powodu przewożenie paliw objęte jest zasadami, których należy przestrzegać. Do transportu paliw wykorzystuje się specjalne pojemniki w pojazdach cysternach, spełniających szereg wymogów i posiadających odpowiednie certyfikaty. (więcej…)
Czytaj więcej
Czym jest transport intermodalny?

Czym jest transport intermodalny?

Blog
Transport intermodalny jest gałęzią transportu wykorzystywaną coraz częściej. Jest to spowodowane znacznym wzrostem zakupów i sprzedażą towarów pomiędzy krajami. Zgodnie z definicją, transport intermodalny charakteryzuje się wykorzystaniem więcej niż jednego środka transportu podczas przewożenia ładunku w miejsce przeznaczenia. Dotyczy to na przykład towarów przewożonych samochodami ciężarowymi, a następnie promami, czy produktów dowożonych ciężarówkami do pociągów, a następnie na kolejne pojazdy transportowe. (więcej…)
Czytaj więcej
Jak zorganizować składowanie kontenerów?

Jak zorganizować składowanie kontenerów?

Blog
Organizacja składowania kontenerów zarówno na placu jak i w magazynie wymaga ogromnej wiedzy z dziedziny spedycji. Bardzo ważne jest dokładne rozplanowanie umiejscowienia poszczególnych kontenerów. Logistyka składowania kontenerów wpływa w znacznym stopniu na ogólne działanie całego magazynu. W zależności od zastosowanych rozwiązań, inaczej będzie wyglądać poruszanie się pomiędzy kontenerami i sprawność prac. (więcej…)
Czytaj więcej
Czym różni się spedycja od logistyki?

Czym różni się spedycja od logistyki?

Blog
Może się wydawać, że logistyka i spedycja są równoważnymi sobie pojęciami lub praktycznie niewiele się od siebie różnią. W rzeczywistości stanowią one jednak dwa zupełnie różne, choć mocno ze sobą powiązane określenia. Warto zdawać sobie z tego sprawę, ponieważ nieznajomość specjalistycznej terminologii stosowanej w danej branży i używanie niewłaściwych nazw może prowadzić do licznych nieporozumień pomiędzy pracownikami, jak również między samą firmą a jej klientami. Z tego powodu odpowiemy dziś na pytanie, czym dokładnie zajmują się spedycja i logistyka oraz skąd wynika błąd ich zamiennego stosowania. (więcej…)
Czytaj więcej
Jakie możliwości pracy daje kurs na spedytora?

Jakie możliwości pracy daje kurs na spedytora?

Blog
Branża transportowa jest to duży sektor gospodarki, który stale odczuwa zapotrzebowanie na wyspecjalizowanych pracowników. Dzięki temu zawody takie jak spedytor są bardzo opłacalne. Jednak wymagają one pewnej wiedzy z zakresu prawa i umiejętności zarządzania taborem. Czym się zajmuje człowiek na takim stanowisku i jak można nim zostać? (więcej…)
Czytaj więcej
Jak uzyskać licencję spedytorską?

Jak uzyskać licencję spedytorską?

Blog
Prowadzenie działalności polegającej na pośrednictwie przy przewozie towarów w zakresie transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji od starosty. Jest ona niezbędna do tego, aby pracować na większą skalę. Co trzeba zrobić, aby ją otrzymać? (więcej…)
Czytaj więcej