Jak bezpiecznie transportować paliwa?

Home / Blog / Jak bezpiecznie transportować paliwa?

Paliwa są produktem, którego transport wymaga odpowiedniego przygotowania. Paliwa są materiałem płynnym, zaliczanym do ładunków niespożywczych. Transport paliw musi być przeprowadzany w odpowiednich warunkach, w innym wypadku może być niebezpieczny. Z tego też powodu przewożenie paliw objęte jest zasadami, których należy przestrzegać. Do transportu paliw wykorzystuje się specjalne pojemniki w pojazdach cysternach, spełniających szereg wymogów i posiadających odpowiednie certyfikaty.

Jak wygląda bezpieczny transport paliw?

Wykorzystanie do przewozu specjalnych pojemników i cystern pozwala na maksymalne zmniejszenie zagrożenia zapłonu przewożonego ładunku. Paliwo przeznaczone do transportu ładowane jest do odpowiednich kontenerów metodą ciśnieniową. Każdy zbiornik przed załadunkiem sprawdzany jest pod kątem sprawności. Spedytorzy planując transport paliw muszą uwzględnić możliwość przewozu międzykontynentalnego. W takiej sytuacji paliwo zazwyczaj przewożone jest drogą morską za pomocą tankowców lub zbiornikowców. Załadunek odbywa się za pomocą rurociągów, urządzeń pompujących i ruchomych przewodów.  W czasie transportu morskiego cały czas sprawdzana jest temperatura paliwa, szczelność kadłuba i nadciśnienie w zbiornikach.

Korzystając z transportu kolejowego najczęściej przewożona jest ropa naftowa. Aby zapewnić bezpieczeństwo przewodu, zbiorniki muszą być uziemione. Zapobiegnie o ewentualnemu wybuchowi. W transporcie samochodowym przy przewozie cysternami paliwo musi spełniać wszystkie wymogi zgodnie z ADR. Kierowca pojazdu przewożącego paliwa musi posiadać zezwolenia, świadectwa i wszystkie wymagane dokumenty przewozowe. Cysterny którymi przewozi się paliwo muszą być odpowiednio oznakowane, dopuszczone do ruchu i posiadać wszystkie aktualne badania techniczne. Każdy pojazd przeznaczony do bezpiecznego transportu paliwa musi posiadać pełne wyposażenie, w tym dwie gaśnice proszkowe.

Aby zapewnić pełne bezpieczeństwo przewozu, cysterna nie może być przeładowana. Pojazd przewożący nie może posiadać żadnych uszkodzeń, rys czy pęknięć. Istotne jest, aby na powierzchni pojemnika w którym przewożony jest ładunek nie znajdowały się pozostałości paliw. Każda z cystern musi zostać odpowiednio oznakowana, nawet jeżeli została już opróżniona.

Aby transport paliw przebiegał bezpiecznie, należy dokładnie sprawdzić jej stan techniczny, wyposażenie, wszystkie badania i szczelność. Po napełnieniu paliwem odpowiednim do transportu w ilości nieprzekraczającej norm, należy szczelnie zamknąć pojemnik i zamontować tabliczki i nalepki określające rodzaj ładunku. Tak przygotowana cysterna z kierowcą posiadającym wszystkie kwalifikacje z pewnością bezpiecznie dotrze w miejsce docelowe.