Dlaczego warto mieć ubezpieczenie CARGO?

Home / Blog / Dlaczego warto mieć ubezpieczenie CARGO?

Ubezpieczenie Cargo obejmuje ochroną szkody takie jak uszkodzenie lub utrata towaru w transporcie drogowym, lotniczym, kolejowym, morskim i lądowym. W przypadku uszkodzenia towaru ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie.

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie CARGO?

W branży transportowej konieczne jest wykupienie ubezpieczenia, w celu ochrony przed wypadkami i uszkodzeniami towarów. Polisa Cargo, którą posiada firma Stalspeed Sp. z o.o., obejmuje ochronę towaru przewożonego drogą lądową, morską, kolejową, lotniczą. Ubezpieczony jest chroniony na wypadek klęsk żywiołowych: pożary, huragany, lawiny, trzęsienia ziemi; kradzieży mienia i środków transportu oraz napadów rabunkowych. Polisa obejmuje ochroną również kolizje i wypadki. Daje pewność, że jeśli podczas transportu, wydarzy się coś nieprzewidzianego, wypłacane jest odszkodowanie w wysokości, na jaką opiewa faktura oraz zwrot kosztów transportu. Warto wykupić ubezpieczenie Cargo, by nie obawiać się poniesienia strat.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie Cargo?

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują klientom wiele wariantów ubezpieczenia cargo, m.in. podstawowe i rozszerzone pakiety, które pozwalają pokryć ewentualne koszty uprzątnięcia miejsca, w którym doszło do uszkodzenia towaru, jak i pokryć koszty utylizacji towaru. Warto wiedzieć, że polisa Cargo wprowadza ograniczenia. Nie obejmuje towarów, których nie można ubezpieczyć, jak: dzieła sztuki, dokumenty, żywe zwierzęta, wartości pieniężne, bagaże osobiste. Jest cały katalog wyłączeń odpowiedzialności, które firma transportowa powinna poznać. Wyłączenia obejmują szkody powstałe na skutek opóźnienia w dostawie, nietrzeźwości kierowcy, złego stanu technicznego pojazdu,  niewłaściwego opakowania, oznakowania bądź zamocowania ładunku.  Przed podpisaniem umowy, warto przeczytać OWU, czyli ogólne warunki ubezpieczenia, by upewnić się, że w razie zdarzeń losowych, firma wypłaci odszkodowanie. Bardzo częstym zapisem „rażące niedbalstwo, który wstrzymuje wypłatę środków.