Czym jest transport intermodalny?

Home / Blog / Czym jest transport intermodalny?

Transport intermodalny jest gałęzią transportu wykorzystywaną coraz częściej. Jest to spowodowane znacznym wzrostem zakupów i sprzedażą towarów pomiędzy krajami. Zgodnie z definicją, transport intermodalny charakteryzuje się wykorzystaniem więcej niż jednego środka transportu podczas przewożenia ładunku w miejsce przeznaczenia. Dotyczy to na przykład towarów przewożonych samochodami ciężarowymi, a następnie promami, czy produktów dowożonych ciężarówkami do pociągów, a następnie na kolejne pojazdy transportowe.

Czym wyróżnia się transport intermodalny?

Transport intermodalny charakteryzuje się wykorzystaniem jednej jednostki ładunkowej podczas całej podróży. Zazwyczaj jest to kontener ładunkowy, najwygodniejszy i najpewniejszy w transporcie. Kolejną cechą wyróżniającą transport intermodalny jest to, że cała trasa ładunku jest przygotowywana i organizowana przez jedną jednostkę logistyczno-spedycyjną. Jeżeli transport nie podlega jednej jednostce spedycyjnej, nie można określić go mianem transportu intermodalnego. Zaplanowanie takiego transportu wymaga od spedytora wielu umiejętności i doświadczenia.

Od czego zależy rozwój transportu intermodalnego i jakie są jego zalety?

Transport intermodalny, nazywany również kombinowanym w dużej mierze polega na infrastrukturze dostępnej w kraju. Z tego powodu kraje z rozbudowaną siecią dróg i połączeń kolejowych, wodnych i lotniczych mają o wiele większe możliwości rozwoju tego transportu niż kraje o niskim stopniu rozwinięcia.  W zależności od zasięgu transportu kombinowanego, możemy podzielić go na:

• Krajowy,
• Międzynarodowy,
• Kontynentalny,
• Międzykontynentalny.

W zależności od tego, czy firma korzysta z usług podwykonawców, możemy wyróżnić transport pośredni i bezpośredni. Dużą zaletą transportu intermodalnego jest szybkość jego realizacji. Dzięki zorganizowania całej podróży przez jedną firmę, wszystko przebiega zgodnie z planem. Transport kombinowany pozwala na oszczędzenie czasu przeznaczonego na przeładunek towarów, lub na oczekiwanie na przewoźnika z kolejnej firmy.

Kolejnym plusem tego rodzaju transportu jest bezpieczeństwo. Przewożenie produktów w kontenerze, bez przeładowywania, znacznie zmniejsza szansę na uszkodzenie ładunku. Same kontenery są bardzo solidne i odporne na uszkodzenia, co zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo produktom. Korzystając z transportu intermodalnego zwiększa możliwości firm transportowo-logistyczno-spedycyjnych. Skorzystanie z tego transportu i organizacja przez firmę całego przejazdu pozwala na ogromną oszczędność czasu i pieniędzy.