Czym różni się spedycja od logistyki?

Home / Blog / Czym różni się spedycja od logistyki?

Może się wydawać, że logistyka i spedycja są równoważnymi sobie pojęciami lub praktycznie niewiele się od siebie różnią. W rzeczywistości stanowią one jednak dwa zupełnie różne, choć mocno ze sobą powiązane określenia. Warto zdawać sobie z tego sprawę, ponieważ nieznajomość specjalistycznej terminologii stosowanej w danej branży i używanie niewłaściwych nazw może prowadzić do licznych nieporozumień pomiędzy pracownikami, jak również między samą firmą a jej klientami. Z tego powodu odpowiemy dziś na pytanie, czym dokładnie zajmują się spedycja i logistyka oraz skąd wynika błąd ich zamiennego stosowania.

Logistyka równa się planowanie

Logistyka jest terminem znacznie rozleglejszym niż spedycja i wiąże się przede wszystkim z planowaniem, w którego ramach wykonuje się takie zadania jak: projektowanie, wdrażanie, realizacja, kontrola oraz nadzór. Działania wykonywane w obszarze logistyki dotyczą szeroko pojętego przemieszczania – głównie dóbr, ale także ludzi czy nawet informacji – z miejsca nadania do miejsca docelowego (np. z punktu produkcji do placówek sprzedaży). Na logistykę składa się również kilka pomniejszych działów, z których każdy kładzie nacisk na wybrany obszar funkcjonowania całego systemu. Dzięki wprowadzeniu takiej struktury pracownicy odpowiedzialni za logistykę w danej firmie mają pełną wiedzę na temat ładunku na każdym etapie decyzji, jakie są w związku z nim podejmowane. Działania logistyczne są również niezastąpione w tych miejscach, gdzie planowanie pracy pozwala na szybsze i bardziej efektywne działanie przedsiębiorstwa.

Logistyka ma olbrzymi wpływ na funkcjonowanie całej firmy, a popełniane w jej ramach błędy organizacyjne mogą wywoływać ogromne straty finansowe sięgające nawet setek tysięcy złotych. Właśnie dlatego logistyk musi zadbać o całkowitą ich eliminację już na wczesnym etapie planowania, jak również stara się zapewnić optymalną trasę oraz warunki przewozu produkowanych dóbr. Warto również podkreślić, że osoba zajmująca się logistyką w danym przedsiębiorstwie musi dysponować olbrzymią wiedzą na temat jej działania. Liczy się przede wszystkim doświadczenie z zakresu technologii transportowych i przeładunkowych, projektowania procesów logistycznych, specjalistyczna wiedza marketingowa, ekonomiczna i informatyczna oraz nierzadko podstawy prawa.

Spedycja równa się organizacja

Pojęciem węższym, wchodzącym niejako w zakres logistyki, jest spedycja, czyli działalność polegająca na organizacji przemieszczania dóbr i towarów w zakresie obowiązującego prawa i działalności gospodarczej. W przeciwieństwie do skupiającej się na teorii logistyki spedycja zajmuje się organizowaniem przewozu w praktyce, a zasadniczą różnicą między tymi dziedzinami jest zakres podejmowanych decyzji. Mimo to należy zaznaczyć, że zarówno logistyka, jak i spedycja to obszary kluczowe dla działania firm transportowych i są absolutnie niezbędne do prawidłowego, w pełni bezpiecznego przewozu towarów.

Do szczegółowych zadań i procesów wykonywanych w ramach spedycji należą:

  • przyjmowanie zleceń spedycyjnych;
  • doradztwo spedycyjne;
  • wybór i organizacja odpowiednich środków transportu;
  • nadawanie, odbieranie, przeładowywanie, rozładowywanie i przekazywanie przesyłek;
  • sporządzanie, przetwarzanie i kompletowanie dokumentacji, w tym zawieranie umów spedycyjnych, wystawianie listów przewozowych itp.;
  • ubezpieczenie przewożonych towarów;
  • przygotowywanie towaru do odpraw celnych.

Osoba, która szuka pracy dla spedytora, musi być specjalistą w dziedzinie transportu i mieć odpowiednie doświadczenie w zakresie przewozu towarów. Oprócz odpowiedzialności za sposób przemieszczania dóbr spedytor jest także odpowiedzialny za aspekty prawne oraz czynności wykonywane w ramach działalności gospodarczej. Właśnie dlatego wskazane jest, aby osoba aplikująca na takie stanowisko zdobyła wykształcenie wyższe na określonym przez pracodawcę kierunku. W przypadku spedytora działającego międzynarodowo zlecenia są realizowane poza granicami kraju, np. w Europie lub na całym świecie, przez co praca jest znacznie bardziej wymagająca, ale zapewnia również większe możliwości rozwoju.