Jak zorganizować składowanie kontenerów?

Home / Blog / Jak zorganizować składowanie kontenerów?

Organizacja składowania kontenerów zarówno na placu jak i w magazynie wymaga ogromnej wiedzy z dziedziny spedycji. Bardzo ważne jest dokładne rozplanowanie umiejscowienia poszczególnych kontenerów. Logistyka składowania kontenerów wpływa w znacznym stopniu na ogólne działanie całego magazynu. W zależności od zastosowanych rozwiązań, inaczej będzie wyglądać poruszanie się pomiędzy kontenerami i sprawność prac.

W jaki sposób składować kontenery w magazynie?

Podstawowym warunkiem jest dostosowanie sposobu składowania do rodzaju pracy, jaką wykonuje się z wykorzystaniem kontenerów. Wiele zależy od rodzaju prowadzonego magazynu. Najbardziej popularnym rodzajem składowania jest wykorzystywanie wolnych przestrzeni do gromadzenia zapasów, w zależności od zapotrzebowania na dane produkty. W wielu przypadkach wolna przestrzeń magazynowa przeznaczona jest do kompletowania lub rozdzielania ładunków. Spedytorzy mogą także rozplanowywać powierzchnię magazynu pod kątem chwilowego magazynowania ładunku i przygotowania go do dalszej trasy.

Zasady składowania kontenerów

Bardzo często magazyn spełnia wiele z wyżej wymienionych funkcji w jednym czasie. Z tego powodu powierzchnia magazynowa musi zostać odpowiednio rozplanowana, co pozwoli uniknąć zagracenia i problemów z transportem. Organizując składowanie kontenerów, należy pamiętać o:

• Odpowiednio dostosowanych pojazdach do transportu,
• Wytyczeniu dróg transportowych,
• Wytyczeniu stref magazynu.
• Sprecyzowaniu sposobu składowania.

Dużo zależy od sprzętu jaki posiadamy, i od ogólnej powierzchni placu czy magazynu. Doświadczeni spedytorzy, korzystając ze specjalnych wzorów ustalają ile kontenerów może zostać ustawione na danej powierzchni, w zależności od ich konfiguracji. Bardzo ważnym elementem jest wytyczenie dróg transportowych. Dzięki temu pracownicy sprawnie i bez problemu będą mogli poruszać się po obiekcie, pomimo składowanych kontenerów. Wytyczenie stref jest istotne, jeżeli plac czy magazyn ma kształt inny niż prostokąt. W takich sytuacjach plac dzielony jest na strefy, a w każdej z nich można ułożyć określoną liczbę kontenerów. Korzystając z podziału na strefy, można także pogrupować kontenery w zależności od ich przeznaczenia.