Jakie elementy musi zawierać zlecenie spedytorskie?

Home / Blog / Jakie elementy musi zawierać zlecenie spedytorskie?

TSL to Transport Spedycja Logistyka. Transport drogowy jest najczęściej wykorzystywaną formą przewozu towarów, ze względu na rozbudowaną strukturę dróg na całym świecie. Do tego celu wykorzystywane są samochody ciężarowe oraz pojazdy specjalistyczne.

Transport lądowy daje możliwość przewozu ładunku o różnej masie, ponadgabarytowe, niebezpieczne czy też maszyny rolnicze. Ma również swoje wady ze względu na dość spory ruch, czasami złe warunki atmosferyczne wpływają na liczne wypadki, które mogą spowodować opóźnienia w rozładunkach. Wyróżniamy transport krajowy i międzynarodowy. Transport krajowy jest łatwiejszy pod względem organizacji, ponieważ nie wymaga planowania wielu postojów oraz tylu dokumentów. Transport międzynarodowy wymaga dokumentacji przewozowej, w zależności od ładunku również do odprawy celnej. Taki transport odbywać się może drogą lądową, morską lub też kolejową. Zdarza się niekiedy, że w czasie jednej trasy kierowca odbywa transport różnymi drogami. Wymaga to czasami czas, w jakim musi dostarczyć towar na rozładunek. Na rynku działa wiele firm, które zajmują się transportem drogowym. Firmą, która oferuje zarówno transport krajowy, jak i zagraniczny jest Stalspeed w Kościerzynie. Na stronie firmy możemy uzyskać informacje, jaką flotą dysponują. Ponadto dowiedzieć się, jakie świadczą usługi.

Co powinna zawierać umowa spedycyjna?

Spedytor to osoba, która organizuje przewozy oraz wystawia dokumenty spedycyjne, czyli listy przewozowe zgodnie z organizowanym środkiem transportu. Spedycja to działalność gospodarcza, która organizuje przewóz ładunku na zlecenie osoby prawnej lub fizycznej. Umowa spedycyjna zostaje zawarta w momencie otrzymania zlecenia spedytorskiego, w którym zawarte są szczegóły transportu oraz zobowiązuje do wysłania i odbioru przesyłki. Zlecenie transportowe zawiera rodzaj usługi, szczegółowe dane zleceniodawcy i zleceniobiorcy, daty załadunku i rozładunku oraz formę i termin płatności. Ważnym elementem umowy jest wartość towaru oraz sposób jej zabezpieczenia, a ponadto, czy mamy do czynienia z ładunkiem niebezpiecznym, który musi być zgodny z konwencją ADR oraz jakie będzie miał gabaryty i wagę. W momencie zaakceptowania zlecenia przez obie strony dokument staje się umową transportową. Umowa powinna zawierać wszystkie informacje dotyczące warunków przewozu, zastrzeżenia dotyczące opóźnienia transportu oraz noty obciążeniowe w przypadku niewywiązania się z umowy zgodnie ze zleceniem, oraz w przypadku uszkodzenia częściowego lub całkowitego towaru. Umowa może być zawierana telefonicznie, słownie mailowo lub papierowo. Jednak preferuje się zdecydowanie formę pisemną, najczęściej jest to mail. W przypadku uszkodzenia towaru w transporcie lub jego kradzieży ubezpieczyciel ma możliwość weryfikacji szkody.